29 มกราคม 2562 ไฟไหม้ป่าอุทยานแห่งชาติไทรทอง เสียหาย 5,000 ไร่

ที่มา: http://news.thaipbs.or.th/content/277324

นายอำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อาสาสมัครและชุดดับเพลิง เร่งควบคุมไฟป่าที่กำลังโหมไหม้อย่างต่อเนื่องเป็นวันที่ 5 เผาผลาญพื้นที่ป่า 5,000 ไร่ โดยควบคุมเพลิงในพื้นที่ราบเชิงเขาบริเวณเขตชุมชนไว้ได้ แต่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เนื่องจากยังมีการประทุของไฟเป็นระยะ ส่วนบริเวณเขาพังเหยยังไม่สามารถควบคุมได้เพราะเป็นพื้นที่ที่ลำบากต่อการขนย้ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ดับเพลิง โดยเฉพาะช่วงบริเวณที่เกิดไฟป่า เจ้าหน้าที่ต้องเดินขึ้นไปด้วยความยากลำบาก อีกทั้งกระแสลมที่มีการเปลี่ยนทิศบ่อยครั้ง จึงต้องมีการประเมินสถานการณ์ตลอดเวลา สำหรับเขาพังเหย เขตอุทยานแห่งชาติไทรทอง เป็นภูเขาที่มีความสูงชัน และบริเวณที่เกิดไฟป่าอยู่บริเวณกลางเขาและยอดเขา ทำให้การดับไฟยากลำบาก เบี้องต้นได้แก้ปัญหาด้วยการสร้างแนวกันไฟไม่ให้ลามลงมายังเขตชุมชน และถือว่าโชคดีที่ทิศทางการไหม้ค่อย ๆ เคลื่อนห่างชุมชนออกไป แต่เจ้าหน้าที่ยังต้องเฝ้าระวัง เนื่องจากลมเปลี่ยนทิศอยู่บ่อยครั้งทำให้ควบคุมไฟป่ายากลำบาก